KSIĄŻKI
Starck by Taschen Icons - warto mieć w domu

foto ze strony: https://www.taschen.com/pages/en/catalogue/architecture/all/46702/facts.starck.htm

Otl Aicher "Świat jako projekt" wyd. Libron

Prezentowane teksty w niniejszej książce można ująć w jednym zadaniu "Design jest komunikacją - wszelkie komunikacje są designem".

"Dictionary of Interior Design" - The Fairchild Books

Architektura Now

Siódma część "Architektura Now" prezentuje szerokie spektrum dzisiejszej architektury od modernizmu po najbardziej radykalną awangardę. Wydawnictwo Taschen /TMC ART/ rok wyd. 2011

Le Corbusier - W stronę architektury

Wzornictwo

,,Nie ma żadnej istotnej różnicy między artystą a rzemieślnikiem. [...] Stwórzmy więc cech rzemieślników i zburzmy wzniesiony przez arogantów mur, który odgradza rzemieślników od artystów!“ Tymi słowami Walter Gropius zakończył wstęp do Manifestu ogłoszonego w kwietniu 1919 roku podczas otwarcia weimarskiego Bauhausu. Data ta stanowi ważny moment w historii europejskiego racjonalizmu i wyznacza początek współczesnego wzornictwa. Szkoły sztuki i rzemiosła zaczęły powstawać w całej Europie, a ich rozwojowi sprzyjało zapotrzebowanie na wzornictwo w związku z coraz większym uprzemysłowieniem Starego Kontynentu. Ale to właśnie Bauhaus okazał się wspaniałą kuźnią talentów i tam powstały idee, dzięki którym sztuka opanowała przedmioty domowego użytku, docierając niemal do każdego. Zaawansowane technologie wraz z gwałtownym rozwojem rynków zbytu upowszechniły wzornictwo. Celem masowej produkcji stało się połączenie za rozsądną cenę formy i funkcji w produkcji maszyn, przedmiotów użytkowych, mebli oraz narzędzi. Dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej projekt decyduje o powodzeniu sprzedaży.

1000 detali w Architekturze

Ta książka jest doskonałym katalogiem dla architektów, projektantów i konstruktorów. Materiał został wybrany tak, by inspirować. Pokazuje innowacyjne pomysły w projektowaniu i budowie różnych części nowych obiektów lub odnowieniu starych. Książka jest podzielona na 15 rozdziałów, a opisane detale pojawiają się w kolejności od 1 do 1000. Zilustrowane są za pomocą fotografii oraz rysunków technicznych i opisane w krótkich akapitach. Dane zawarte w książce mogą być przydatne dla każdego typu architektury (mieszkalnej, publicznej, instytucjonalnej). Ma ona służyć jako inspiracja i cel, poprzez przedstawienie nowoczesnych, inteligentnych i użytecznych funkcji, które wyróżnia się pomysłowością i oryginalnością. Słownik architektów, projektantów i producentów umieszczono na końcu książki, aby ułatwić czytelnikowi znalezienie dalszych informacji.

"Obraz miasta" Kevin Lynch

Klasyczne opracowanie z dziedziny urbanistyki, analiza planów zagospodarowania trzech amerykańskich miast.

Icons, Design XX w. Charlotte & Peter Fiell

Tłumaczenie Marta Kucewicz, Wydawca Taschen
Książka stanowi swoisty katalog znakomitych projektantów wzornictwa od 1900 roku prezentując sylwetki od Petera Behrensa aż do Philippe Starck'a, a wraz z nim trendy i style.

Mit, Historia, Pamięć - Krzysztof Piątkowski

Zadanie tej książki nie sprowadza się tylko do prób interpretacji niektórych aspektów kultury współczesnej, ujętych w wybranych kontekstach, oraz pokazania zalet dyscypliny, która to umożliwia. To próba rozmowy o sposobie myślenia tych , którzy usiłują ją interpretować.
z Wprowadzenia

Design XX wieku

Design XX wieku to niezastąpione źródło informacji dla zainteresowanych wzornictwem ubiegłego wieku. Wielu z nas swobodnie wypowiada się na temat "historii sztuki użytkowej", ale ile tak naprawdę wiemy o tej rozległej dziedzinie? Jakie są główne nurty? Jakie są cechy charakterystyczne i przedstawiciele poszczególnych stylów?

Krzysztof Lenk "Krótkie teksty o sztuce projektowania"

Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011, opracowanie graficzne Krzysztof Lenk, 19x24,5 cm, 200 stron, 153 ilustracje kolorowe, 97 ilustracji czarno-białych, oprawa miękka ze skrzydełkami, cena 58 zł, ISBN 978-83-7453-998-2, terytoria.com.pl

Krzysztof Lenk, urodzony w 1936 roku, studiował na dwóch Akademiach Sztuk Pięknych - w Krakowie i w Warszawie. Dyplom z grafiki uzyskał w 1961 roku.
Domeną Krzysztofa Lenka jest projektowanie informacji (schematy, diagramy, interfejsy, typografia). Jako grafik i konsultant współpracował z wieloma czasopismami. Wraz z Paulem Kahnem założył studio Dynamic Diagrams będące jednym z najlepiej wyspecjalizowanych biur zajmujących się wizualizacją i architekturą informacji. W latach 1990-2000 pełnił tam funkcję dyrektora kreatywnego. Klientami Dynamic Diagrmms są m.in. IBM, Microsoft, uniwersytety Yale i Harvard, muzeum waszyngtońskie, paryskie Musée des Arts et Métiers, American Medical Association, Siemens Nixdorf, wydawnictwa Nature i Science, Netscape. Również do spółki z Paulem Kahnem napisał wydaną w 2001 roku książkę "Mapping Web Sites". Od 2000 jest konsultantem do spraw artystycznych w studio projektowym Tellart.

W Polsce powojenna fala zainteresowania projektowaniem graficznym przypada na lata sześćdziesiąte. W 1962 roku odbyła się Wystawa Reklamy Handlowej, która zaowocowała m.in. licznymi konkursami. Jednym ze skutków tego zainteresowania był projekt nowej identyfikacji wizualnej dla LOT-u w roku 1976 (proj. Roman Duszek i Andrzej Zbrożek). Na polskich uczelniach istniały trzy wyspecjalizowane w tej dziedzinie pracownie: na Wydziale Komunikacji Wizualnej krakowskiej ASP (prowadzący: Ryszard Otręba), na warszawskiej ASP (prowadzący: Leszek Hołdanowicz) i w Łodzi, w WSSP, gdzie wykładał właśnie Krzysztof Lenk. W tym czasie problemami identyfikacji wizualnej zajmowali się także Jan Hollender i Karol Śliwka. W 1973 prowadził warsztaty graficznego projektowania czasopism w łódzkiej Szkole Sztuk Wizualnych. Wzorował się na metodach wypracowanych przez School of Design w Ulm. Za tą ciągle jeszcze pionierską w Polsce działalność otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Od 1982 roku Krzysztof Lenk, jako pierwszy Polak, rozpoczął współpracę z Rhode Island School of Design w Providence, w Stanach Zjednoczonych. Prowadził warsztaty, prelekcje i seminaria dla studentów i klientów korporacyjnych niemal w 20 krajach. W 2005 roku w kilku miastach polskich (Kraków, Warszawa, Łódź) wygłosił wykład "Zapisy Informacji". W 2006 roku prowadził warsztaty "Krótki kurs Information Design" w Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi.

Krzysztof Lenk jest autorem niewielu plakatów (Galia, Romans z Nieznajomym, Dni są policzone, Piórko, Między liniami ringu). Są to prace lapidarne, dramatyczne w nastroju, znać jest fascynację plakatem Trepkowskiego, do której Lenk się otwarcie przyznaje. Ważność postaci Krzsztofa Lenka dla polskiego projektowania nie polega jednak na jego dorobku plakatowym. Niezwykle istotne są jego krytyczne wypowiedzi na temat teraźniejszości i przyszłości polskiego projektowania, uwagi na temat archaicznego sposobu nauczania designu w Polsce, kultowego traktowania dziedzictwa Polskiej Szkoły Plakatu, które zamyka oczy na obecne potrzeby. Lenk równocześnie wyłuskuje dobre przykłady, takie jak "intelektualna" pracownia Henryka Tomaszewskiego, czy pracownia Ryszarda Otręby. Jako pedagog czynnie wspiera przemianę polskiej dydaktyki projektowej, propagując idee użytkowe i nauczanie adekwatne do zapotrzebowań rynku. Krzysztof Lenk jest też interesującym biografem i krytykiem plakatu polskiego. Biogramy i eseje autorstwa Krzysztofa Lenka regularnie publikowane są w kwartalniku "2+3D".
Źródło www.culture.pl

Architektura Murator - 08/2015

Warto przeczytać artykuły pt. "Architektura spotyka filozofię" Grety Julianny Wierzbińskiej oraz MCK w Katowicach autorstwa architektów JEMS w komentarzach Antoniego Domicza i Łukasza Zagała.

"Kicz w kulturze" pod redakcją Marii Fiderkiewicz - Muzeum śląskie - Katowice 2006

Książka "Kicz w kulturze" jest zbiorem artykułów kilku uznanych autorów odnoszących się do zjawiska kiczu w sztuce i kulturze. W książce odnajdziecie państwo ewolucję "kiczu", ale również zmieniające się cechy identyfikujące kicz oraz konteksty antropologiczne. Publikację zamykają komunikaty Iwony Urbankiewicz i Dobrawy Wisłockiej.

"Szkice z socjologii przedmiotów" - Marek Krajewski, Fundacja Bęc 2013

Książka traktuje o tym jak kluczową rolę odgrywają przedmioty w naszym życiu. Problemy, których nam one dostarczają kształtują nasze emocje i zachowania, jak również swoją postacią mówią o rozwoju kultury materialnej. Polecamy tę książkę studentom wzornictwa, projektantom oraz osobom zainteresowanym kulturą materialną.

Zaczyn o Zofii i Oskarze Hansenach - Filip Spinger

On – syn Rosjanki i Norwega, Polak z wyboru, dzieciństwo spędza w Wilnie, a ostatni rok wojny w AK-owskiej partyzantce. Po wojnie studiuje architekturę, na stypendium w Paryżu trafia do pracowni Jeannereta i Légera. Mimo propozycji pozostania na Zachodzie wraca odbudowywać Polskę, pracuje jako architekt, uczy na warszawskiej ASP i tworzy koncepcję Formy Otwartej – ważną dla kolejnych pokoleń artystów. Idealista nieznoszący słowa krytyki.
Ona – świetna architektka twardo stąpająca po ziemi, wciela w życie jego szalone idee. Wspólnie zrealizowali kilka śmiałych projektów, m.in. obrosłe mitami warszawskie osiedle Przyczółek Grochowski. Tam właśnie decyduje się zamieszkać autor książki, Filip Springer. Chce na własnej skórze poczuć, jak żyje się w miejscu, gdzie teoria Hansenów stała się rzeczywistością i zrozumieć, dlaczego ich nowatorskie pomysły tutaj sprawdziły się nie najlepiej.
Zaczyn to opowieść o niezwykłych ludzkich losach, o odważnej architekturze, ale także o polskiej mentalności. I o tym, jak bardzo brakuje nam dziś wizji naprawy świata, która – jak u Hansenów – opierałaby się na wierze w człowieka i poczuciu powinności wobec innych.

źródło tekstu i zdj. http://artmuseum.pl

DESIGN. Historia projektowania - Charlotte i Peter Fiell

Design, mówiąc po prostu, jest rozwiązywaniem problemów. Bardziej konkretnie, jest wielodyscyplinarne podejście do rozwiązywania tych problemów, które odzwierciedlają potrzeby i pragnienia ludzkości. Od prehistorycznych narzędzi kamiennych po najnowsze gadżety cyfrowe historia designu jest historią ludzkiej wynalazczości i innowacyjności polepszającej jakość naszego codziennego życia. W książce Design Historia projektowania czołowi historycy designu, Charlotte i Peter Fiellowie śledzą jego ewolucję, ujawniając rzeczywiste znaczenie tej jedynej w swoim rodzaju, wszechobecnej aktywności twórczej i - co szczególnie istotne - jej przyszłą rolę w społeczeństwie. Ta pięknie ilustrowana opowieść jest pierwszym pełnym świadectwem fascynującej wielowątkowej historii designu, od prapoczątków do czasów obecnych. Jest to lektura podstawowa dla każdego, kto interesuje się wzornictwem, jego historią i jego przyszłością.

Nowa diagnoza zawodu - Markus Miessen

Wbrew swemu tytułowi książka, Markusa Miessena, berlińskiego architekta, badacza i wykładowcy. Jest zbiorem esejów osnutych wokół architektury, demokracji i współczesnego społeczeństwa informatycznego późnego kapitalizmu, jest tak naprawdę książką szukającą odpowiedzi na pytanie o prawdziwą rolę architekta w dzisiejszych czasach, które definiuje jako bardziej tymczasowe, przygodne, nieformalne i efemeryczne, niż te, w których działali dwudziestowieczni moderniści. Z jednej strony, kilkukrotnie wskazuje zagrożenia dla pozycji architekta wciągniętego w coraz bardziej zinstytucjonalizowany proces inwestycyjny, z drugiej promuje model intelektualisty - outsidera poruszającego się na marginesach tradycyjnie najważniejszych zagadnień formalnych czy ekonomicznych.

Ukryty wymiar – Edward T. Hall Wyd. Muza

Ukryty wymiar porusza kulturowe aspekty przestrzeni. Zajmuje się refleksjami jak ludzie rozumieją osobiste i społeczne odczuwanie przestrzeni w kontekście elementu komunikacji niewerbalnej. Autor - Amerykanin jest prekursorem proksemiki: dziedziny nauki zajmującej się badaniem zachowania ludzi w interakcji z przestrzenią.

Les quatre concepts fondamentaux de l'architecture contemporaine - Richard Scoffier

W zamęcie przedmiotów i znaków, jakie przepełniają nasz horyzont, coraz ważniejsze staje się uchwycenie wzajemnej relacji między nimi a przemianami w sposobach życia i w kształcie otoczenia. Pomogłoby to lepiej zrozumieć przemiany w dziedzinie, którą z przyzwyczajenia nazywamy Architekturą, a której obszar i definicja stają się coraz bardziej mgliste i nieuchwytne Richard Scoffier, profesor teorii projektu w Państwowej Wyższej Szkole Architektury w Wersalu, spróbował przyjrzeć się tym przemianom, rozważając je przy pomocy stworzonych przez siebie czterech podstawowych pojęć architektury współczesnej - Budynku, Fasady, Miejsca i Wydarzenia. Budynek staje się, według niego, przedmiotem, nie wyraża niczego poza sobą samym - zasada zgodna z estetyką porażania i uwodzenia nowością. Fasada zmienia się w ekran, który zatrzymuje wzrok na sobie, maskuje wnętrze i nie przekazuje ani jego treści, ani kształtu, pozostając tym samym w obrębie „kultury karoserii". Miejsce traci trwałość - podstawę jego istnienia - która przepada w strumieniu wciąż nowych Wydarzeń, jakie się w nim dokonują. Nadają mu one wprawdzie na krótko sens, ale zmywają poprzednie i zacierają ślady pamięci. Wizja apokaliptyczna. Na szczęście autorowi chodzi o przedstawienie tendencji panujących w pewnych kręgach współczesnej kultury - także architektonicznej - należałoby więc traktować ją raczej jako sygnał ostrzegawczy i punkt wyjściowy do debaty.

Dizajn dla realnego świata – Victor Papanek

Książka traktuje o ukierunkowaniu projektowaniu na próby ujawniania i rozwiązywania potrzeb społecznych, zamiast prób sprostania tendencjom społeczeństwa konsumpcyjnego sprzyjającego gustom narzucanym marketingową agresją. Wiele krytycznych przykładów i pozytywnych nawiązań na 360 stronach wydawnictwa „Recto verso”.
Victor Papanek (1923-1998) był projektantem i pedagogiem dizajnu. Urodził się w Austrii, w 1939 r. wyemigrował do USA, gdzie studiował m.in. u Franka Lloyda Wrighta. Był doradcą Unesco oraz wykładał w uczelniach na całym świecie.

Ludzie, którzy zbudowali Łódź. Leksykon architektów i budowniczych miasta (do 1939 roku)

Publikacja prezentująca środowisko architektów i budowniczych miasta, a po części także geometrów i urbanistów oraz inne osoby, których działalność miała decydujący wpływ na ukształtowanie architektonicznego krajobrazu miasta.
Czytelnik ma okazję nie tylko poznać sylwetki twórców wielu znanych łódzkich budynków, ale również przyjrzeć się bliżej temu środowisku i problemom z jakimi się ono borykało.
Zaprezentowane sylwetki 246 postaci (a także firm), tworzących do II wojny światowej, zawierają podstawowe dane biograficzne oraz wybrany dorobek twórczy. Źródłem wiedzy o łódzkich architektach i budowniczych były bogate zasoby archiwalne i biblioteczne, a niekiedy informacje zaczerpnięte od potomków danej postaci. Publikację wzbogaca blisko 300 ilustracji: widoki licznych gmachów, projekty oraz wizerunki twórców.

GROPIUS

Zbiór esejów założyciela Bauhausu. Jaka jest rola architekta we współczesnym świecie? W jaki sposób rozwijać się jako projektant? Co powinno być ambicją młodych twórców? Czym był Bauhaus? Napisana w rozkwicie ery przemysłowej książka jest zaskakująco aktualna. Gropius podkreśla wagę wszechstronnego wykształcenia i zachęca do wyjścia poza sterylny świat architektonicznych pracowni. Autor zrywa z technokratyczną wizją modernizmu, pokazując jego humanistyczne i wrażliwe oblicze.
Pełnia architektury to książka, z której największy pożytek będą mieli młodzi architekci (i humaniści w ogóle – do jej zrozumienia niepotrzebna jest specjalistyczna wiedza).
Udowadnia, że nawet w skomercjalizowanym świecie warto pozostać idealistą; podpowiada, w jaki sposób wykorzystać zapał i wiarę we wspólne dobro w codziennej pracy. Pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy wątpią, że to możliwe.

DESIGN OD MITU DO RZECZYWISTOŚCI

Narracja wzornictwa przemysłowego to droga od mitu do prawdy

Ta książka jest próbą ukazania zmiennej tożsamości wzornictwa w kontekście postaw i zachowań społecznych stymulowanych wytwarzaniem rzeczy i przedmiotów. Etapy te, zidentyfikowane jako rękodzieło, rzemiosło i sztuka użytkowa, wyznaczały zmiany procesów wytwarzania, rzutując również na zmianę postaw twórców pomiędzy postawami racjonalnymi, a empirycznymi. Rozwój produkcji przemysłowej w poszukiwaniu zbytu swoich wytworów, zawłaszczył do rynkowego rydwanu sztukę, która odtąd zaczęła symulować piękno produktów przemysłowych. Moda, styl, kreacja wypromowały masową produkcję, stawiając ją na piedestale sztuki dla masowych „oglądaczy". Rynek biznesu napędzający miraże i utopie wysokiego standardu życia, uruchomił zjawisko społeczeństwa konsumpcyjnego, w którym wyznacznikiem wartości stał się stan posiadania modnych rzeczy, przedmiotów i ich otoczenia jako wartości jednego sezonu. Obok tego zjawiska formowała się tendencja racjonalnego ujęcia relacji pomiędzy produkcją, konsumpcją a kulturą, podejmująca próby skierowania świadomości wzornictwa w stronę wyższych wartości społecznych, związanych z problemami zabudowy świata, przestrzeni publicznych, zamieszkiwaniem, klęskami żywiołowymi, transportem, sprzętem specjalistycznego użytkowania oraz cyfrowej komunikacji wizualnej. Próba tych zmian, definiowanych na kolejnych kongresach ICSID47, nie powiodła się z powody stereotypowych postaw środowiska wzorniczego oraz utrwalonej świadomości społecznej, że wzornictwo to sztuka przedmiotu. Poszukując odpowiedzi na postawione we wstępie do książki pytania, podjęto próbę wprowadzenia czytelnika w treści pojęć, mogących skierować uwagę na zrozumienie możliwości zmian w jego tożsamości, ujętej definicyjnie, jak i braku jego instytucjonalności, wskazujących na konieczność zmian systemowych, by wzornictwo przemysłowe mogło pełnić istotną rolę w rozwoju gospodarczym kraju.

47 ICSID - Intemational Councii of Societies Of Industrail Design (Międzynarodowe Stowarzysze¬nie Projektantów Wzornictwa).

Książka do nabycia za zaliczeniem pocztowym w WSSiP w Łodzi tel. (42) 6780550 w. 34 (Biblioteka)


Do góry strony