Architektura i wzornictwo to ikony współczesnego świata, w którym  relacje pomiędzy ich przedstawieniami określają pola wspólnych oddziaływań i doświadczeń, poszerzając tym samym wachlarz możliwości twórczych jak i głębsze osadzenie w kulturze jej twórców. Dlatego warto je badać, interpretować, opisywać i upowszechniać co stawia sobie za cel Centrum Architektury i Wzornictwa, które jest integralną częścią Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi pełniąc dla niej rolę inkubatora rozwoju i współpracy z otoczeniem. Pełni ono zatem funkcje zaplecza naukowego i promocyjnego architektury i wzornictwa oraz integracji środowiska projektantów i młodych absolwentów z przemysłem i biznesem.
W działalności Centrum nie zabraknie wolnych intencji, teorii i krytyki w obszarze architektury i wzornictwa. Zapraszamy więc do udziału wszystkich tych, którym dobro architektury i wzornictwa leży na sercu.

Prof. Jerzy Derkowski